Muziekvereniging Boxmeersche Harmonie

P.A. Bilderbeekstraat 6
5831 CX BOXMEER
Email: bestuurboxmeerscheharmonie@gmail.com
IBAN: NL93RABO0108703274
BIC:   RABONL2U

Search
 

Geschiedenis

Geschiedenis

Het begon allemaal met vereniging “Utile Dulci”

In 1866 werd uit een reeds bestaande zang en toneelgezelschap een vereniging opgericht, deze vereniging die bestond uit een aantal muzikanten, kreeg als naam “Utile Dulci”. Het doel van dit muziekgezelschap was het nuttige met het aangename te verenigen, vandaar de naam van de vereniging, “Utile Dulci” (Horatius). Wat weten we van de eerste jaren van dit muziekgezelschap? In elk geval dat deze vereniging bij alle bijzondere gebeurtenissen in Boxmeer een belangrijke rol speelde. Repeteren deden ze in die tijd in een inmiddels afgebroken school achter de kerk. En dit weten we dan hoofdzakelijk door de publicaties van het Boxmeers Weekblad, dat toen al actief was. Eigenlijk kunnen we zeggen, dat de vereniging, door de publicaties waarin dit muziekgezelschap vaak een rol speelde, het Boxmeer van die dagen beter leerde kennen.

Wat is er in 1887 gebeurd? Dat is niet helemaal duidelijk, maar er duikt in Boxmeer een nieuwe muziekvereniging op. “Armicitia in Arte”, wat staat voor vriendschap in de kunst. Deze muziekvereniging is niet opgericht, vertellen ons de publicaties van het Boxmeers Weekblad van 19 februari 1887, want we hebben immers “Utile Dulci”. Desondanks stond men er destijds positief tegenover. Lang heeft dit muziekgezelschap overigens niet bestaan, in november 1893 ging dit muziekgezelschap ter ziele.

In juli 1891 viert de vereniging “Utile Dulci” haar 25 jarig bestaan. Een medaille die in 2015 bij opgravingen in Limburg is terug gevonden herinnert ons aan het 25  jarig bestaansfeest van destijds.

Oprichting “Crescendo”​

In 1902 werd naast vereniging “Utile Dulci” weer eens een nieuwe harmonie in Boxmeer opgericht: “Kunst en Kracht”, een harmonie van de Volksbond. Na enige tijd zien we de naam veranderen in “Concordia”, en niet veel later ging ook dit muziekgezelschap ter ziele. Het bestuur van de volksbond besloot zelf de instrumenten te gaan verkopen. Maar dan komt een zekere Van Glabbeek op de proppen. Hij verzet zich tegen het verkopen van de instrumenten en door zijn toedoen wordt het muziekkorps opnieuw opgericht, nu onder de naam “Crescendo”, wat betekent “steeds sterker wordend”.

In 1906 bestaat vereniging “Utile Dulci” 40 jaar, en dit werd met een groots festival gevierd. Maar het was niet altijd feest en soms zat de vereniging behoorlijk in de zorgen, zoals in 1922, toen de heer Oostlander – President van “Utile Dulci”- een brief schreef naar de gemeenteraad. Men zat in geldnood. Tot nu toe had men altijd gratis kunnen repeteren, maar van nu af moest er 75 gulden per jaar betaald worden voor het repetitielokaal en dat was voor die tijd voor de vereniging een niet op te brengen bedrag. Er zou subsidie moeten komen; anders was het gedaan met “Utile Dulci”…….

Ja, zo’n muziekvereniging is een dure aangelegenheid en je vraagt je af hoe de bestuurders daarvan het steeds maar weer voor elkaar krijgen de begroting sluitend te krijgen.

Tijdens de jaren 1940-1945 bepaalden onze bezetters wat cultuur was, maar hun opvatting werd geenszins gedeeld door de leden van beide verenigingen, “Utile Dulci” en “Crescendo” Zij dachten er niet over om zich aan te sluiten bij de Kultuurkamer en verstopten hun instrumenten. Helaas gingen deze tijdens de oorlogshandelingen grotendeels verloren.

April 1945: Noord-Nederland is nog niet bevrijd; de oorlog zal pas op 5 mei ten einde lopen. Maar in “Het Rad” op het Wilhelminaplein wordt in die maand al vergaderd over de toekomst van de vereniging : “Utile Dulci” en  harmonie “Crescendo”, die vier jaar noodgedwongen hebben moeten zwijgen. Een verstandige Boxmerenaar heeft zich dan inmiddels in een Contactblaadje afgevraagd of het niet zinnig zou zijn, de twee vrijwel niets meer bezittende muziekgezelschappen te laten opgaan in één Boxmeersche Harmonie. Min keer min is immers plus………….!

Dat gebeurt! Eerst wordt er heel wat af vergaderd: om te beginnen in beide gezelschappen afzonderlijk; vervolgens in een gezamelijke vergadering, maar het komt voor elkaar en dat nog voor eind 1945.

Zo ontstond muziekvereniging Boxmeersche Harmonie

De namen “Utile Dulci” en “Crescendo” worden plechtig bijgezet in het archief, en het gefuseerde muziekgezelschap zet de geschiedenis van de vereniging Utile Dulci voort als Muziekvereniging Boxmeersche Harmonie! Let wel! Met een “sch”, want over de Boxmeersche Harmonie werd reeds geschreven sinds 1866. En ondanks de gewijzigde spelling van onderwijsminister Marchand in 1934 handhaafde men de “sch” in het vaandel: “Boxmeersche Harmonie” als een keurmerk; een oude, vertrouwde naam, het moest de trots van Boxmeer worden!

De jaren 1946 en 1947 werden gevuld met het bijeenbrengen van instrumentarium, geen makkelijke opgave want de kas was leeg, tot op de bodem! In 1947 komen de eerste repetities op gang onder leiding van directeur Verhoeven, het korps telde toen 24 leden.

De Boxmeersche Harmonie beleefde zijn ups en downs, het leden aantal in 1975 bedroeg slechts 15 leden. Het waren destijds onder andere de heren Frans van de Weijer en Jo Rasker, en de optimale inzet van de overgebleven leden, die de Harmonie weer nieuw leven in bliezen en tien jaar later was de Harmonie gegroeid tot een muziekgezelschap van 60 spelende leden.

In 2016 bestaat Muziekvereniging Boxmeersche Harmonie 150 jaar. Het Jubileumjaar draagt als thema “Verbinden”, en het gehele jaar door zal deze vereniging op allerlei plekken in Boxmeer van zich laten horen.

Dirigenten Boxmeersche harmonie:

Verhoeven
Jo de Jong
Theo Lamee
Ton Willems (1972)
Cor Bakker
Hans Cranen (1980)
Adri Verhoeven (1999)
Eric Roefs (2002)
Hetty Boeijen (2006)
Hans Cranen (interim dirigent)
Harry Godtschalk (2013-heden)

X